Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1413
Title: Módszerek a népesség elhelyezkedése, illetve a népsűrűség térképi ábrázolására – Kárpátalja példáján
Other Titles: Methods of cartographic representation of population distribution and density based on the example of the Transcarpathian region (Ukraine)
Authors: Molnár József
Молнар Йожеф
Keywords: népsűrűség;térképészeti ábrázolás módszerei;Kárpátalja
Issue Date: 2020
Publisher: „RIK-U” Kft.
Type: dc.type.researchStudy
Citation: In Berghauer Sándor et al. (szerk. biz.): Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia Beregszász, 2020. március 26–27. Tanulmánykötet. 1. kötet. Ungvár, „RIK-U” Kft., 2020. pp. 147-155.
Abstract: A népesség területi elhelyezkedésének térképi ábrázolása történhet abszolút (valamely területen élő lakosok száma), illetve relatív értékek (ennek egyik alapvető mérőszáma a népsűrűség) megjelenítésével. Mindkét ismérv térképre vitelének több módszere terjedt el. Így, a lakosság száma ábrázolható kartogram, kartodiagram, pontmódszer segítségével. A népsűrűség térképi ábrázolásával kapcsolatban még nagyobb az alkalmazott módszerek sokfélesége, és a módozatok megválasztásának célszerűsége körül korántsem alakult ki egyetértés (miközben maga a fogalom már iskolai szinten tisztázásra kerül).
Abstract. Although population density is one of the basic concepts of geography, there is no agreement about the methods of its cartographic representation. The choice of population distribution and density mapping method may be influenced by the goal, available database, technical potentials and subjective factors. The present article aims to analyze the advantages and disadvantages of some cartographic representation methods of population distribution for the Transcarpathian region (Ukraine).
Description: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2020/09/final_1_kotet-foldrajzfkonf-2020-07-14.pdf
https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00008119
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1413
ISBN: 978-617-7868-12-4
978-617-7868-13-1
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Molnár József
Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok – 1. kötet

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Molnar_J_Modszerek_a_nepesseg_elhelyezkedese_illetve_a_nepsuruseg_terkepi_abrazolasara_2020.pdfIn Berghauer Sándor et al. (szerk. biz.): Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia Beregszász, 2020. március 26–27. Tanulmánykötet. 1. kötet. Ungvár, „RIK-U” Kft., 2020. pp. 147-155.2.93 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons