Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1479
Title: A kárpátaljai magyar személynévhasználat két sajátosságáról
Authors: Beregszászi Anikó
Берегсасі Аніко
Csernicskó István
Черничко Степан
Csernicsko Istvan
Keywords: Kárpátalja;személynevek;magyar személynevek használata
Issue Date: 2017
Publisher: Savaria University Press
Type: dc.type.researchArticle
Citation: In Hajba Renáta, Tóth Péter (szerk.): "A véges végtelen". Tanulmányok Vörös Ferenc 60. születésnapjára. Szombathely, Savaria University Press, 2017. pp. 33-42.
Abstract: A soknemzetűségű szovjet birodalomban a személy nemzeti önazonos a megvallásának egyik sokat vitatott kérdése a személynevek hivatalos megjelenítése volt. A szovjet unifikációs gyakorlat szerint ugyanis függetlenül az adott nemzet hagyományaitól, történelmileg kialakult gyakorlatától nyelvének sajátosságaitól a személyneveket a hivatalos okmányokban kizárólag cirill betűs írásmódban. az orosz személynévhasználat szabályai Szerint (családnév, keresztnév. apai név) tüntették fel (CSERNICSKÓ 1997 E kereteken belül Szovjet-Ukrajnában az utóneveknek kizárólag az ukrán (iletve orosz) megfelelőjét alkalmazva lehetett bejegyezni. Ezzel a nemzetiségi önazonosságot sértő gyakorlattal szakítva már az 1989-ben tehát az ukrán függetlenné válás előtt elfogadott ukrán nyelvtörvény a 39. cikkelyében kinyilatkozta, hogy "Az Ukrán SZSZK polgárai jogosultak nemzetiségi hagyományaik szerinti neveik viselésére. Neveiket nemzetiségi nyelvről ukrán nyelvre transzkripció által kell átadni". Ukrajna nemzeti kisebbségekről szóló, 1992-ben elfogadott törvenyének 12. cikkelye meghatározza, hogy Ukrajna minden állampolgárának Joga van nemzeti család-, utó-, és apanevere. A polgárok. meghatározott rend szerint. jogosultak helyreállitani saját nemzetiségi család utó- és apai nevüket. Azok a polgárok, melyeknek nemzeti hagyományaik ban nincs Szokásban az apai név feltüntetése, jogosultak személyi igazolványaik ban paszport) csak a család- és utó, valamint a születési anyakönyvi kivontban az. apjuk és az anyjuk nevének a beírására.
Description: http://real.mtak.hu/72108/1/BA_CsI_Voros_Feri_kotet_u.pdf
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1479
ISSN: 978-615-5753-07-7
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Beregszászi Anikó
Csernicskó István

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beregszaszi_A_Csernicsko_I_A_karpataljai_magyar_szemelynevhasznalat_2017.pdfIn Hajba Renáta, Tóth Péter (szerk.): "A véges végtelen". Tanulmányok Vörös Ferenc 60. születésnapjára. Szombathely, Savaria University Press, 2017. pp. 33-42.190.96 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons