Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1737
Title: Lanstyák István: „Az Istennek könyve közönséges nyelven” (Tanulmányok bibliafordításról)
Other Titles: (Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda, 2021. 190 pp, ISBN 978-80-89978-19-9)
Authors: Lechner Ilona
Ilona Lekhner
Лехнер Ілона
Petrusinec András
Петрушинець Андрій
Keywords: bibliafordítás;fordítástudomány;kognitív pragmatika;Lanstyák István
Issue Date: 2022
Publisher: ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelvi Közvetítés Intézete Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
Type: dc.type.notices
Citation: Lechner Ilona, Petrusinec András: Lanstyák István: „Az Istennek könyve közönséges nyelven” (Tanulmányok bibliafordításról). (Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda, 2021. 190 pp, ISBN 978-80-89978-19-9). In Fordítástudomány. Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből. 2022. 24. évfolyam, 1. szám. pp. 146-150.
Series/Report no.: ;24. évfolyam, 1. szám
Abstract: A bemutatott könyv szerzője, Lanstyák István saját bevallása szerint nyelvi lektorként figyelt fel a bibliafordításokra. Kutatásai során kezdetben a fordítástudomány és a kétnyelvűséggel kapcsolatos témakörök összefüggéseinek megvilágítására összpontosított, majd később a fordítástudomány kérdéseit a kognitív nyelvelmélet szemszögéből vizsgálta, mégpedig a magyar bibliafordításokat elemezve. Utóbbi irányultságú tanulmányait összegezte jelen kötetben. A szerző világos gondolatmenettel és könnyen olvasható nyelvezettel mutatja be könyvében a kognitív pragmatikai szemlélet alkalmazhatóságát a fordítás során, példáit a bibliafordításokból meríti. Mindazonáltal a könyvet érdekes olvasmányként ajánljuk a fordítástudomány iránt érdeklődő nyelvészeknek, és általában a Biblia-fordítások elkötelezett elemzőinek is, hiszen a szerző érvelése és következtetései új megvilágításba helyezik a fordítás témakörébe tartozó problematikus területeket.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1737
ISSN: 1419-7480 (Print)
2732-1924 (Online)
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Lechner Ilona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lechner_I_Petrusinec_A_Lanstyak_Istvan_Az_Istennek_konyve_kozonseges_nyelven_2022.pdfLechner Ilona, Petrusinec András: Lanstyák István: „Az Istennek könyve közönséges nyelven” (Tanulmányok bibliafordításról). (Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda, 2021. 190 pp, ISBN 978-80-89978-19-9). In Fordítástudomány. Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből. 2022. 24. évfolyam, 1. szám. pp. 146-150.2.34 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons