Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1959
Title: A genetika oktatásának módszertani sajátosságai az iskolában
Other Titles: Methodological Peculiarities of the Education in Genetics in School
Методичні особливості навчання генетики в школі
Authors: Ablonci Annamária
Облонці Аннамарія
Nagy Béla
Надь Бейла
Nagy Bela
Keywords: genetikaoktatás az iskolában;kérdőíves felmérés
Issue Date: 2021
Publisher: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Type: dc.type.researchStudy
Citation: In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2021. VIII. évfolyam. pp. 165-182.
Series/Report no.: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;VIII. évfolyam
Abstract: Az Öröklődés és változékonyság témakör az iskolai biológiaprogram egyik legnehezebb fejezete. A tanulóknak sok új fogalommal, kifejezéssel kell megismerkedniük, meg kell érteniük az allélok és tulajdonságok rekombinációjának alapjait, a változékonyság okait. Kutatásunk során vizsgáltuk, hogyan viszonyulnak a diákok a genetikához, mely témák tanulása jelent számukra komolyabb gondot, milyen módszereket alkalmaznak a tanárok az oktatás során, illetve milyen módon lehetne megkönnyíteni e témakör alaposabb elsajátítását az iskolában.
Резюме. Розділ «Спадковість і мінливість» ϵ одним з найважчих розділів шкільноï програми з бïологïі. Учні повинні освоïти богато нових понять, термінів, зрозуміти основи рекомбінаціï алель та ознак, причини минливості. Метою наших досліджень було вивчити відношення учнів до генетики, які теми вони вважають найбільш проблематичним, які методи застосовують вчителі, та можливі шляхи покращення методики викладання даноï дисципліни в школі.
Abstract. The “Inheritance and variability” topic is one of the most difficult chapters of the school’s biology programme. The students are expected to become acquainted with many new concepts and terms, and to grasp the basics of the alleles, the basic characteristics of their recombination, as well as the reasons for their variety. In our research we analysed how students relate to genetics, which topics present more serious learning difficulties, which methods the teachers apply during instruction, and, last but not least, in what way the process of the acquisition of this topic could be made easier.
Description: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2022/04/limes-2021-issue-viii_2021-12-30.pdf
https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00009320
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1959
ISSN: 2411-4081
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Limes
Nagy Béla

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ablonci_A_Nagy_B_A_genetika_oktatasanak_modszertani_sajatossagai_2021.pdfIn Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2021. VIII. évfolyam. pp. 165-182.908.76 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons