Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2234
Title: Оцінка тенденцій сучасного розвитку ринку кредитної кооперації України із застосуванням методу розділення суміші
Authors: Бачо Роберт
Robert Bacho
Bacsó Róbert
Keywords: НФП;фінансові послуги;ринки небанківських фінансових послуг
Issue Date: 2021
Publisher: Вид-во УжНУ «Говерла»
Type: dc.type.extendedAbstract
Citation: Бачо Роберт: Оцінка тенденцій сучасного розвитку ринку кредитної кооперації України із застосуванням методу розділення суміші. In Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом. Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 р., м. Ужгород). Ужгород, Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. с. 57-59.
Abstract: Резюме. В сучасних умовах поглиблення економічних відносин важливу роль у розширенні доступу фізичних та юридичних осіб до фінансових послуг відіграють небанківські фінансові установи на ринках небанківських фінансових послуг. Негативні очікування погіршення економічної кон’юнктури в світі та Україні, зокрема, внаслідок негативного впливу коронавірусного захворювання, створюють нові виклики державному регулюванню на ринках НФП. Для встановлення чітких рекомендацій державними органами регулювання за ринками небанківських фінансових послуг, останнім необхідно вчасно визначати зміну кон’юнктури на досліджуваних ринках. Саме тому актуалізуються дослідження, присвячені науковому аргументуванню та встановленню процесів регресу та прогресу на ринках НФП.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2234
ISBN: 978-617-7825-39-4
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Bacsó Róbert

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bacso_R_Otsinka_tendentsii_suchasnoho_rozvytku_rynku_kredytnoi_kooperatsii_2021.pdfБачо Роберт: Оцінка тенденцій сучасного розвитку ринку кредитної кооперації України із застосуванням методу розділення суміші. In Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом. Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 р., м. Ужгород). Ужгород, Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. с. 57-59.505.12 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons