Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2451
Title: Рецензія на колективну монографію за науковою редакцією д.е.н. проф. Г.М. Колісник на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності, оподаткування і консалтингу в Україні»: Ужгород, 2022 р. - 310 с.
Other Titles: Recenzió prof. Dr. Kolisznik H. által szerkesztett „Számvitel, elemzés, könyvvizsgálat, jelentéskészítés, adózás és tanácsadás fejlesztésének jelenlegi helyzete és kilátásai Ukrajnában” című kollektív monográfiára
Review of the Collective Monograph "Current state and prospects for the development of accounting, analysis, auditing, reporting, taxation and consulting in Ukraine" edited by Dr. Prof. H.M. Kolisnyk
Authors: Бачо Роберт
Bacsó Róbert
Robert Bacho
Keywords: Г.М. Колісник;Україна;колективна монографія
Issue Date: 2022
Publisher: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Type: dc.type.refereesReport
Citation: In Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. I. évfolyam, 2. szám. pp. 278-280.
Series/Report no.: ;I. évfolyam, 2. szám
Abstract: Резюме. Розвиток економіки нашої країни нерозривно пов’язаний із інтеграцією у міжнародне співтовариство. Інтеграційні процеси активно супроводжуються зміною у законодавстві. Навіть у складні часи військової агресії здійснюються рішучі кроки по адаптації економічного правового поля до кризових явищ, що призводить до стримання економічних ризиків і загроз для суспільства. Відповідно, облікова наука має своєчасно реагувати на стрімкі зміни в економічному середовищі та вчасно адаптуватися до нових викликів. В контексті таких перетворень важливої ролі набувають дослідження в сфері обліку, аналізу, аудиту, оподаткування та консалтингу бізнесу, яким присвячена рецензована монографія. Монографія складається з трьох розділів, в яких розглядаються актуальні проблеми бухгалтерського обліку, звітності, контролю і аудиту, податкового та облікового консалтингу в Україні, а також пропонуються шляхи їх вирішення.
Description: https://aab-economics.kmf.uz.ua/aabe
https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00010508
URI: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2451
ISSN: 2786-6734 (Print)
2786-6742 (Online)
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Acta Academiae Beregsasiensis. Economics
Bacsó Róbert

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bacso_R_Retsenziia_na_kolektyvnu_monohrafiiu_Suchasnyi_stan_perspektyvy_2022.pdfIn Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. I. évfolyam, 2. szám. pp. 278-280.585.53 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons