Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2541
Title: A Kárpát-medence fogalma, lehatárolása, földrajzi fekvése
Authors: Molnár József
Молнар Йожеф
Keywords: Kárpát-medence;földrajzi fekvés;Kárpát-medence országai
Issue Date: 2022
Publisher: Termini Egyesület-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Type: dc.type.chapter
Citation: In Molnár József és Papp Géza (szerk.): A Kárpát-medence földrajza. Természet, társadalom, gazdaság, néprajz. Monográfia. Budapest-Beregszász, Termini Egyesület-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2022. pp. 13-18.
Abstract: A földrajz, kiemelten a természeti földrajz, szereti magát természettudományként meghatározni és az általa lehatárolt területi egységeket objektív valóságként kezelni. A természetföldrajzi határok egy része nem vet fel kérdéseket, például egy szigetet jól körülhatárol a partvonala (bár még ebben az esetben is vitaalapot teremthet, mondjuk, az árapály járta partszegély hovatartozása). A természetföldrajzi egységek (tájak, tájegységek) szárazföldi határai viszont a figyelembe vett szempontoktól függően sokféleképpen kijelölhetők. Maga az egyik osztályozás által határként használt átmeneti zóna (Hevesi Attila szóhasználatával tájgyepű) is képezhet egy másik osztályozásban külön egységet (az egyik térkép, például, az erdőssztyeppét külön természeti zónaként különíti el, a másik az erdőöv és a sztyeppe határaként kezeli csupán). Ennek fényében akár természetesnek is tekinthetjük a Kárpát-medence mint természetföldrajzi egység objektív létezése körüli vitákat.
Description: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2022/08/karpat_medence_foldrajza_e-kiadvany.pdf
URI: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2541
ISBN: 978-615-81834-4-4
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:A Kárpát-medence földrajza. Természet, társadalom, gazdaság, néprajz
Molnár József

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Molnar_Jozsef_A_Karpat_medence_fogalma_lehatarolasa_foldrajzi_fekvese_2022.pdfIn Molnár József és Papp Géza (szerk.): A Kárpát-medence földrajza. Természet, társadalom, gazdaság, néprajz. Monográfia. Budapest-Beregszász, Termini Egyesület-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2022. pp. 13-18.4.64 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons