Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/280
Title: Онтологія проблеми фахової компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США.
Authors: Леврінц Маріанна
Lőrincz Marianna
Levrints Marianna
Keywords: фахова компетентність;онтологія;педагогічна освіта;компетентніснобазована освіта;учитель-філолог;іноземна мова;США
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний університет імені В. О.Сухомлинського
Type: Article
Citation: In Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. 2019. № 4(67). pp. 100−106.
Series/Report no.: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр;№ 4(67), 2019
Abstract: У статті на підставі аналізу джерельної бази розкриваються онтологічні аспекти проблеми фахової компетентності вчителів іноземних мов у США, сутність і чинники окресленої проблеми в науковоосвітньому дискурсі. З’ясовано, що у США зацікавлення проблемами компетентності професійної діяльності вчителя-філолога зумовлене особливостями демографічного складу населення, нестачею педагогічних кадрів та національною кампанією, спрямованою на популяризацію вивчення іноземних мов. Розгляд означеної проблеми започатковано у працях американських науковців у першій половині ХХ ст., внаслідок реалізації компетентнісно-базованої освіти, яка набула рис систематичності у 1960-х роках. Натепер концептуальні орієнтири проблеми компетентності педагогічної діяльності оформлюються у цілісному підході, потрактовуючись у процесуально-розвивальній парадигмі, що протиставляється її розумінню як певного способу виконання професійних завдань. У галузі педагогічної освіти США поняття компетентності розглядається як діалектична єдність професійних знань, умінь і диспозицій, що є першоосновою якісної професійної діяльності.
Description: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/ped-visnik-67-2019-20.pdf
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/280
Appears in Collections:Lőrincz Marianna

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ontolohia_vagott.pdfIn Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. 2019. № 4(67). pp. 100−106.405.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.