Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/281
Title: Законодавче забезпечення системи підготовки вчителів іноземних мов у США
Authors: Леврінц Маріанна
Lőrincz Marianna
Levrints Marianna
Keywords: нормативно-правовий компонент;система педагогічної освіти;мовна політика;іноземна мова;США
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во СНУ ім. В. Даля
Type: Article
Citation: In Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Збірник наукових праць. 2019. № 6(93). pp. 179−189.
Series/Report no.: № 6(93)
Abstract: У статті здійснено аналіз нормативно-правового компонента системи підготовки вчителів іноземних мов у США та галузі іншомовної освіти. З'ясовано, що освітня політика США формується на найвищому державному рівні, однак функціонування вищої освіти не регламентується конгресом. Вектор освітньої політики визначається федеральним урядом, але управління галуззю належить до компетенції штатів і муніципалітетів. Департамент освіти США виконує формальну роль у здійсненні контролю за системою освіти, тоді як реальними повноваженнями володіють департаменти освіти штатів. Прерогативами освітньої політики США є оптимізація доброякісності освітньої галузі, зростання якості й ефективності професійно-педагогічної діяльності, а також іншомовної комунікативної компетентності широких суспільних верств.
Description: http://domtpsnu.snu.edu.ua/index.php/Domtp/article/view/90/85 http://domtpsnu.snu.edu.ua/index.php/Domtp/article/view/90
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/281
Appears in Collections:Lőrincz Marianna

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zakonodavche 2019_vagott.pdfIn Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Збірник наукових праць. 2019. № 6(93). pp. 179−189.957.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.