Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/333
Title: Фахова підготовка майбутніх учителів іноземних мов в університетах США: Теоретико-методичні засади
Authors: Леврінц Маріанна
Lőrincz Marianna
Levrints Marianna
Keywords: професійна підготовка вчителів іноземних мов;майбутній учитель;система;освітня програма;університет;фахова компетентність;дидактичні підходи;іншомовна освіта;США
Issue Date: 2020
Publisher: ТОВ «РІК-У»
Type: Monograph
Citation: Леврінц, М.: Фахова підготовка майбутніх учителів іноземних мов в університетах США: теоретико-методичні засади. Ужгород−Берегове, ТОВ «РІК−У». 2020. 408 p.
Abstract: Монографію присвячено дослідженню теоретичних і методичних засад іншомовної педагогічної освіти в США. Висвітлено ґенезу проблеми фахової підготовки вчителів-філологів, узагальнено основні науково-емпіричні й теоретико-практичні напрацювання галузі; розглянуто філософські засади підготовки учителів-філологів, закладених у методологічні підвалини педагогічної освіти США; проаналізовано підходи до розвитку фахової компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США; представлено систему професійної підготовки вчителів-філологів в університетах США, організаційно-змістові підходи до іншомовної педагогічної освіти й особливості практичної підготовки вчителів-філологів; представлено результати вивчення сучасних тенденцій розвитку філолого-педагогічної іншомовної освіти в Україні; результати порівняльного аналізу систем підготовки вчителів ІМ в Україні та в США; окреслено можливості оптимізації підготовки вчителів-філологів в Україні з урахуванням прогресивного досвіду США. Матеріал може бути корисним викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, управлінцям у галузі освіти, аспірантам, студентам.
Description: http://kmf.uz.ua/kiadvanyaink/fahova-pidgotovka-majbutnih-uchiteliv-inozemnih-mov-v-universitetah-ssha-teoretiko-metodichni-zasadi/
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/333
ISBN: 978-617-7868-06-3
Appears in Collections:Lőrincz Marianna

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levrints 2020 Monografia.pdfЛеврінц, М.: Фахова підготовка майбутніх учителів іноземних мов в університетах США: теоретико-методичні засади. Ужгород−Берегове, ТОВ «РІК−У». 2020. 408 p.2.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.