Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/494
Title: Mire használható valójában az iskolai történelemtankönyv?
Other Titles: Elismert és látens szerep-meghatározások az ukrajnai történelemtankönyvekben
Authors: Szamborovszkyné Nagy Ibolya
Самборовскі-Нодь Ібоя
Ibolya Szamborovszky-Nagy
Keywords: történelemtankönyv;kollektív tudat;tankönyvi szerepek
Issue Date: 2013
Publisher: II. RFKMF
Type: Article
Citation: In Acta Academiae Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2013. XII. évfolyam, 1. kötet. pp. 39-50.
Series/Report no.: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve; XII. évfolyam, 1. kötet
Abstract: A tankönyv a szervezett oktatás egyik, ha nem a legfontosabb, eszköze. Az iskolai történelemoktatás elméleti részét az oktatási rendszer célja és feladatai, prioritásai diktálják, ill. az ország társadalom-politikai élete, ideológiája, kulturális és oktatási hagyományai határozzák meg. A történelemtankönyv tartalma, szinte bármely országban járunk, mindig az épp aktuális jelent tükrözi. Valószínűleg ezért nem találunk a történelemtankönyvekben történelmi igazságot. Fenti okok nem csak a történelemtankönyv tartalmát determinálják, hanem annak ideológiai irányultságát is. Nem feltétlenül csak szavakkal lehet eszmei, elméleti, elvi nézeteket közvetíteni, mivel a mondat- és szövegszerkesztés, szórend, beemelt vagy kihagyott források modifikálhatják az adott történelmi ténycsoport, esetleg -közlés értelmezési lehetőségeit. Még annak is jelentősége van, mit nem írtak bele a tankönyv lecke-szövegébe. Vagyis a történelemtankönyvnek többféle szerepe van/lehet. E szerep-meghatározások ukrajnai változatait szeretnénk megmutatni a gyakorlatban.
Abstract. The textbook is not just one of the tool of the organised education, but the most important among them. The theoretical part of history teaching at school is dictated by the aims and tasks of education system, furthermore it is determined by the country's socio-political life, ideology, cultural and educational traditions. In almost every country the content of the textbook reflects the current present. This is why we can not find any historical truth in the textbooks. The reasons above determine not only the content of history textbook, but also its ideological orientation. Ideological, theoretical and conceptual views can not only be mediated by words, because sentence- and word processing, word order, incorporated or omitted resources can change the interpretation of a given group of facts. What is not written into the text-book lesson is also significant. Therefore history textbooks have or can have multiple roles. We would like to present the roles and definition of Ukrainian textbooks in practice.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/494
ISBN: 978-617-596-115-5
Appears in Collections:Szamborovszkyné Nagy Ibolya

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SZNI_Mire_hasznalhato.pdfIn Acta Academiae Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2013. XII. évfolyam, 1. kötet. pp. 39-50.112.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.