Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/497
Title: Államépítés és oktatásügy
Other Titles: A független Ukrajna oktatáspolitikája 1991–2010 között
Authors: Szamborovszkyné Nagy Ibolya
Самборовскі-Нодь Ібоя
Ibolya Szamborovszky-Nagy
Keywords: oktatási rendszer;nemzeti prioritások;ukrán közoktatás;ideológia
Issue Date: 2013
Publisher: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
Type: Study
Citation: In Francišković, Dragana és Hózsa Éva (szerk.): Évkönyv: Tanulmánygyűjtemény. 2013. VIII. évfolyam, 1. szám. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. pp. 116-133.
Series/Report no.: Évkönyv: Tanulmánygyűjtemény;VIII. évfolyam, 1. szám
Abstract: Bármely országban járunk, akár a 19. században dominánssá váló nemzetállamokban, avagy birodalmakban, a 20. század folyamán vagy a modernnek kikiáltott 21. elején, az állam és a szervezett oktatás kapcsolata, ill. előbbi ráhatása utóbbira szinte semmit nem változott. Amit változásnak érzékelünk, az csupán a két elem közötti oda-visszahatás erőssége, intenzitása, erőszakossága és annak ideológiai alapozása. Kutatásunk arra irányult, hogy időrendi sorba ismertetve bemutassa, milyen szoros szimbiózisban fejlődött a függetlenné vált ukrán állam és közoktatásügye napjainkig. Célunk volt, hogy történelmi tényekkel, forrásokkal alátámasztva kísérjük végig azt a folyamatot, mely során egyértelművé válik, hogy minél gyengébb az állam és hatalma, annál megengedőbb és lojálisabb, ill. ahogy megerősödik az állam élén álló emberek „hatalmi öntudata”, úgy válik egyre inkább „diktatórikussá” az államhatalom a jövő generációit befolyásolni képes közoktatással szemben. A kutatás befejeztével megállapítható, hogy az ukrán oktatásügy – akár bármely magát nemzetállamnak definiáló mai ország – teljes mértékben az épp aktuális hatalom számára előnyös ideológiát propagálja intézményeiben. Ez független attól, hogy az ország nemrég, avagy több száz éve nyerte el állami függetlenségét. Tanulmányunk elkészítéséhez, a történelemtudományban talán legrégebben használt, primerforrásokkal való munkamódszert alkalmaztuk.
Abstract. In this research we intended to describe the issue of tight symbiosis between the independent Ukraine and its public education. Accompanied with historical facts our aim was to examine the process of governmental intervention in the education. I would like to support the assumption that if a supremacy of the state is weak it becomes more loyal and democrat towards the issue of education, but if the force-awareness of the ruling elite is strengthened, ‘head of the state’ becomes more and more totalitarian against the public education, which has the central influence on the growing generation. The results of the study show that the Ukrainian state education – similarly to other nation states’ educational system - it propagates the recent ideologies, in the educational institutes, for the benefit of the actual government. It is irrespective from the fact that whether the state won its independence recently or several hundred years before. We applied one of the oldest primer source technique as our science of history’s research method.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/497
ISSN: 2217-8198
Appears in Collections:Szamborovszkyné Nagy Ibolya

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SZNI_allamepites_esoktat.pdfIn Francišković, Dragana és Hózsa Éva (szerk.): Évkönyv: Tanulmánygyűjtemény. 2013. VIII. évfolyam, 1. szám. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka. pp. 116-133.117.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.