Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/554
Title: A magyar oktatás Kárpátalján
Authors: Orosz Ildikó
Beregszászi Anikó
Csernicskó István
Bátyi Szilvia
Oros Ildiko
Aniko Beregszaszi
Csernicsko Istvan
Орос Ільдіко
Берегсасі Аніко
Черничко Степан
Баті Сільвія
Keywords: oktatás;kisebbség;oktatásirányítás;oktatási rendszer;iskolatípusok;tankönyvek;tantervek
Issue Date: 2011
Publisher: Tinta Könyvkiadó
Type: dc.type.study
Citation: In Bartha Csilla, Nádor Orsolya, Péntek János (szerk.): Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 135. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2011. pp. 213-277.
Series/Report no.: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához;135.
Abstract: A magyar nyelvű oktatás Kárpátalján jelenleg igen egyenetlen, szinte járásonként, körzetenként változik. Azokban a járásokban, ahol nagyobb tömbben élnek magyarok, 1945 után nem szakadt meg az oktatás az elemi és az általános iskolákban. Ezek zömükben a munkácsi, ungvári, beregszászi és nagyszőlősi járás magyarlakta falvai. Sajnos, azokon a helyeken, ahol szórványban élnek a magyarok, semmilyen intézményes anyanyelvű oktatás nem alakult ki, még az olyan városokban és falvakban sem, ahol jelentős a magyar lakosság lélekszáma (Rahó, Huszt, Kőrösmező). Nem szerveztek anyanyelvű oktatást a nagyszőlősi járás görög katolikus falvaiban sem, mivel itt a lakosságot vallási alapon ukránnak nyilvánították (Csepe, Mátyfalva, Karácsfalva, Gödényháza stb.). Az első magyar tannyelvű középiskolák 1953-ban indultak vidékünkön. Az anyanyelvű továbbtanulás egyetlen lehetőségét hosszú évekig az előbb Huszton, majd Munkácson működő tanítóképző szakközépiskola jelentette, bár itt is csak néhány tárgyat tanítanak magyarul. Nem folyt magyar nyelvű oktatás az 1946-ban alapított Ungvári Állami Egyetemen sem, mígnem előbb az orosz filológusképzés keretében, majd 1963-tó1 önálló magyar filológiai szakon megindult a magyar nyelv- és irodalomtanárok képzése. Ám az e szakon tanulók is csak szaktantárgyaikat hallgathatják magyarul, az általános filológiai és társadalomtudományi tárgyakat ukrán és orosz nyelven adják elő. Egyetlen tárgyat sem hallgatnak magyarul azok, akik más szakra iratkoztak be, holott egyes karokon az ott tanuló magyar anyanyelvű diákok száma megengedné a magyar csoportok kialakítását. A legutóbbi időkig az Ungvári Állami Egyetemre, Kárpátalja valamennyi szakközépiskolájába és szakmunkásképzőjébe csak ukrán vagy orosz nyelven felvételizhettek a magyar jelentkezők.
Description: http://real.mtak.hu/24473
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/554
ISBN: 978-615-521906-1
ISSN: 1419-6603
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Beregszászi Anikó
Csernicskó István
Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orosz_I_Beregszaszi_A_Csernicsko_I_Batyi_Sz_A_magyar_oktatas_Karpataljan_2011.pdfIn Bartha Csilla, Nádor Orsolya, Péntek János (szerk.): Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 135. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2011. pp. 213-277.10.98 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons