Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/557
Title: Adalékok a határon túli magyar nyelvű oktatás többségi állami költségvetésből történő finanszírozásához (2007)
Authors: Orosz Ildikó
Molnár Eleonóra
Орос Ільдіко
Oros Ildiko
Keywords: kisebbségek oktatása;magyar nyelvű oktatás
Issue Date: 2009
Publisher: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
Type: dc.type.chapter
Citation: In Molnár Eleonóra, Orosz Ildikó: Oktatásügy határon. Ungvár, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 2009. pp. 9-22.
Abstract: Reális képet kapunk az oktatás állapotáról Ukrajnában az oktatási minisztérium 1997 szeptemberében készített jelentése alapján. Ahhoz, hogy zökkenőmentesen meg­ kezdhessék az 1997/98-as tanévet Ukrajnában, a kormány 17 megyének 62 millió hriv- nya értékben adott célirányos segélyeket és kölcsönöket. Az országban 1997. szeptember elsejei állapot szerint 19,5 ezer óvoda, 21,3 ezer általános és középiskola, 996 szakkö­ zépiskola, 682 iskola-internátus, 787 felsőoktatási intézmény működött. A tanév kezdetéig 40 gimnáziumot nyitottak, így a számuk 203, ahová 124,6 ezer tanuló jár, és 32 líceumot, így összesen 191-re emelkedett a számuk, 77,8 ezer tanulónak biztosítva tanulási lehetőséget. A minisztertanács rendeletével 93 I—II. fokozatú felsőoktatási in­ tézmény került az oktatási minisztérium hatáskörébe, melyek korábban más ágazati minisztériumhoz tartoztak. 150 szakmunkásképzőt szüntettek meg vagy vontak össze magasabb szintű intézménnyel. Összesen 202 önálló jogi státusszal rendelkező I—II. fokozatú felsőoktatási intézmény szűnt meg. Bázisukon 146 felsőoktatási intézmény lé­ tesült, melyek közül 24 rendelkezik önálló jogi státusszal, 104 valamely III-IV. fokozatú felsőoktatási intézmény részeként működik, 18 mint I—II. fokozatú felsőoktatási intéz­ mény kihelyezett tagozata. Az 1996-os év eredményeként könyvelhető el a Kremencsugi Állami Politechnikai Főiskola, a Donyecki Főiskola, a Munkácsi Technológiai Főiskola, az Ungvári Állami Informatikai és Jogi Főiskola, az Ukrán Állami Vámügyi Akadémia megnyitása (Dopovidna zapiszka pro pocsatok 1997/98 navcsaljnoho roku v zakladah oszviti Ukrajini, Dodatok do risennya kolegiji Minoszviti Ukrajini N 19/4-5 24.09.97 r., Informacijnij zbirnik Minyisztersztva Narodnoji Oszviti Ukrajini, 1997 N 22: 9-12. o.). A felsőoktatási intézményekben több mint 4 ezer helyet biztosítanak a falusi fiatalok célirányos felsőoktatási továbbtanulására. Több mint 7 millió gyerek kezdte meg tanulmányait a középiskolákban, közülük több mint 645 ezer első osztályos; 498,5 ezer a szakmai-technikai képzésben részt vevők száma, akik közül 217,4 ezer elsős; 1,5 millió főiskolai-egyetemi hallgató van az országban, akik közül 400 ezer elsős. Teljes középiskolai végzettséget szeretne szerezni 635,9 ezer diák, vagyis az alapiskolát végzettek 95,6%-a, akik nagy része (424,5 ezer) a 10. osztály nappali tagozatára iratkozott be (ez az alapiskola végzőseinek 63,8%-át teszi ki). Az országban 358,1 ezren tanulnak ukrán nyelven, ami a tanulók 65,6%-a, viszont az elsősöknek már 71,4%-a tanul ukránul (Do­ povidna zapiszka pro pocsatok 1997/98 navcsaljnoho roku v zakladah oszviti Ukrajini, Dodatok do risennya kolegiji Minoszviti Ukrajini N 19/4-5 24.09.97 r., Informacijnij zbirnik Minyisztersztva Narodnoji Oszviti Ukrajini, 1997 N 22: 12). Ukrajnában 110 ezer pedagógus dolgozik az óvodákban, 540 ezer feletti a száma a középiskolákban dolgozóknak, 60 ezer feletti a mérnökpedagógusok száma a szakmai­ technikai képzést folytató intézményekben. A felsőoktatási intézményekben 120 ezren dolgoznak, akik közül 5,8 ezer a tudományok doktora, 36 ezer a tudományok kandidátusa fokozattal rendelkezik (Dopovidna zapiszka pro pocsatok 1997/98 navcsaljnoho roku v zakladah oszviti Ukrajini, Dodatok do risennya kolegiji Minoszviti Ukrajini N 19/4-5 24.09.97 r., Informacijnij zbirnik Minyisztersztva Narodnoji Oszviti Ukrajini, 1997 N 22: 16-17.)
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/557
ISBN: 978-966-7670-40-5
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39Adalékok-a-határon-túli-magyar-nyelvű-oktatás-többségi-állami-költségvetésből-történő-finanszírozásához-2007 (1).pdfIn Molnár Eleonóra, Orosz Ildikó: Oktatásügy határon. Ungvár, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 2009. pp. 9-22.1.25 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons