Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/777
Title: A testnevelés és sport presztízshelyzete Kárpátalja magyar iskoláiban
Authors: Greba Ildikó
Greba Anna
Греба Ілдіко
Греба Анна
Keywords: testnevelés kedveltsége;sport;Kárpátalja;magyar iskola;középiskolások
Issue Date: 2016
Publisher: Debreceni Egyetemi Kiadó
Type: Study
Citation: In Kovács Klára (szerk.): Értékteremtő testnevelés. Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. pp. 219-235.
Series/Report no.: Oktatáskutatás a 21. században; 1
Abstract: A rendszerváltás után eltelt 25 év alatt az ukrán közoktatásban óriási változások történtek. Ezek az átalakítások jelenleg is zajlanak. Ezen változások tükrében, amelyek az iskoláskorú gyermekek életében, ha csak közvetetten is, de döntő szerepet töltenek be, felkeltette érdeklődésünket a sport és a testnevelés presztízsének vizsgálata iránt. Felmérést végeztünk a kárpátaljai magyar iskolák tanulói körében azzal a céllal, hogy felderítsük, ők hogyan viszonyulnak a testneveléshez és a sporthoz, a testnevelés tantárgy milyen helyet foglal el az életükben és milyen tényezők befolyásolják ezeket (N = 108). A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a testnevelésórák és a testnevelést tanító pedagógusok megítélése kedvező a tanulók körében. A testnevelésórán kívüli sportolást illetően azt láthatjuk, hogy a tanulók többsége sportol rendszeresen, igaz, hobbiszinten. A nemek közt azonban eltérés van a fiúk javára a sportolási szokások tekintetében. Következésképpen a tanulók sportolási tevékenysége nemcsak irányított, szervezett keretek között valósul meg, hanem öntevékeny szabadidősport formájában is realizálódik. Összességében elmondhatjuk, hogy a kárpátaljai iskolások körében a sport és a testnevelés presztízse magas, hiszen az órák iránti attitűdök döntően pozitívak, a rendszeresen, heti több alkalommal sportoló diákok aránya magas.
Abstract. Over the 25 years after the regime change tremendous changes have taken place in the Ukrainian public education. These adjustments are currently ongoing. According to these changes, that play a crucial role in a school-age child’s life, even only indirectly way, aroused our interests to observe the prestige of sport and physical education. We have conducted a survey among the pupils of the Hungarian secondary schools in Transcarpathia with the aim to find out the attitudes of pupils to sports and physical education, and what factors influence it. The results of the survey show that the perception of the physical education lessons and teachers are positive among the pupils. Regarding to doing sport, we can say that most parts of the pupils do some kind of sports, maybe as a hobby. When the differences of sporting habits between genders are taken into consideration, boys are more likely do sports. Thus pupils’ sport activities originate not only from a controlled and organized framework but it is also realized in the form of a self-motivated leisure sport. Overall we can say that the position of prestige of PE among pupils in the secondary schools in Transcarpathia is high, because pupils’ attitude towards the physical education lessons are positive and the proportion of pupils who do sports regularly, several times a week is high.
URI: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/777
ISBN: 978 963 318 597 1
Appears in Collections:Greba Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Greba_Ildikó Testnevelés és sport.pdfIn Kovács Klára (szerk.): Értékteremtő testnevelés. Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. pp. 219-235.1.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.