Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/782
Title: Підготовка фахівців із соціальної роботи для людей похилого віку у Великій Британії
Authors: Орос Ільдіко
Orosz Ildikó
Oros Ildiko
Keywords: підготовка фахівців;Велика Британія;соціальна робота
Issue Date: 2019
Publisher: Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка
Type: Article
Citation: In Наукові записки: Збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки. 2019. Випуск 178. с. 56–61.
Series/Report no.: Серія: Педагогічні науки; Випуск 167
Abstract: Резюме. Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Процес старіння суспільства, який спостерігається упродовж останніх десятиліть в розвинених країнах світу (через збільшення загальної тривалості життя) і в країнах, що розвиваються (через зниження рівня народжуваності та міграцію), а також економічний та соціальний фактори спонукають старших дорослих (до цієї групи належать і люди похилого віку) брати участь у різних освітніх програмах. Найбільш поширені і розвинені заклади освіти із соціалізації людей похилого (третього) віку є університети третього віку, в яких, виконуючи свої основні функції – освітню та соціальну – підвищується рівень суспільної інтеграції особистості та якість життя людей похилого віку, що також сприяє реалізації концепції активного і позитивного старіння. Університети третього віку в основному пропонують освітні програми, які зосереджується на медичних та соціальних програмах, пов’язаних із старінням, що сприяє розвиткові у людей похилого віку відповідальності за власне здоров’я (до програми включено курси з охорони здоров’я, здорового способу життя та першої медичної допомоги).
URI: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/782
ISBN: 978-7406-57-8
ISSN: 2417-7988
Appears in Collections:Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pidhotovka.pdfIn Наукові записки: Збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки. 2019. Випуск 178. с. 56–61.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.