Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2658
Title: Módszertani kézikönyv kárpátaljai környezettudományi terepgyakorlatokhoz
Other Titles: Методичний посібник для навчально-польових практик з довкіллєзнавчих дисциплін
Authors: Kolozsvári István
Коложварі Степан
Hadnagy István
Гаднадь Іштван
Hadnagy Istvan
Csoma Zoltán
Чома Золтан
Choma Zoltan
Kohut Erzsébet
Когут Ержебет
Kohut Erzsebet
Keywords: Kárpátalja;környezettudományi terepgyakorlatok;természetvédelmi területek
Issue Date: 2020
Publisher: II. RF KMF-„RIK-U” Kft.
Type: dc.type.handbook
Citation: Kolozsvári István – Hadnagy István – Csoma Zoltán – Kohut Erzsébet: Módszertani kézikönyv kárpátaljai környezettudományi terepgyakorlatokhoz. Beregszász-Ungvár, II. RF KMF-„RIK-U” Kft., 2020. 144 p.
Abstract: A kiadvány gazdagon illusztrált formában közöl hasznos ismereteket Kárpátalja védett területeinek természetrajzi viszonyairól, elhelyezkedéséről, az illetékes területi szervek elérhetőségeiről, valamint az itt előforduló természetismereti, illetve természetvédelmi szempontból jelentős fajokról és élőhelyeikről. A módszertani fejezetekben zoológiai, botanikai és egyéb környezetanalitikai terepi gyűjtési, adatelemzési és tartósítási-preparálási módszereket ismertetünk. A módszertani kézikönyv a főiskolai biológusképzésen túl általános és középiskolai tematikus szakköri foglalkozások, nyári természetismereti táborok vagy tanulmányi kirándulások tervezésénél és megvalósításánál is segítséget nyújthat.
Резюме. Це багатоілюстроване видання містить корисні відомості про природні умови та розташування природоохоронних об'єктів Закарпаття, контактні дані відповідних відомств, а також інформацію про поширені на їх території значимі з еколого-освітньої та природоохоронної точки зору види та місця їх проживання. У методологічних розділах можна познайомитися з характеристикою методів польового збору, статистичної обробки, фіксації та препарування зоологічних, ботанічних матеріалів та інших об'єктів довкілля. Методичний посібник призначений для підготовки спеціалістівбіологів у вищих навчальних закладах, також може використовуватися для планування та проведення тематичних факультативних занять і гуртків у середній та загальноосвітній школах, літніх еколого-освітніх таборів або навчально-польових практик.
Description: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2020/11/modszertani-kezikonyv_kolozsvari_et_al_12_11-2020.pdf
https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00008323
URI: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2658
ISBN: 978-617-7868-38-4
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Csoma Zoltán
Hadnagy István
Kohut Erzsébet
Kolozsvári István
Tudományos kiadványok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolozsvari_I_Hadnagy_I_Csoma_Z_Kohut_E_Modszertani_kezikonyv_kornyezettudomanyi_2020.pdfKolozsvári István – Hadnagy István – Csoma Zoltán – Kohut Erzsébet: Módszertani kézikönyv kárpátaljai környezettudományi terepgyakorlatokhoz. Beregszász-Ungvár, II. RF KMF-„RIK-U” Kft., 2020. 144 p.10.71 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons