Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/336
Title: ТЕОРІЯ АДАПТАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ
Authors: Demecka, Vladislava
Keywords: перекладацька адаптація;прагматичні тексти;дискурс;адаптивний;прагматичний потенціал;адаптивні стратегії;перекладацькі стратегії;адаптивні перекладацькі моделі;політичний дискурс;релігійний дискурс
Issue Date: 2008
Type: Thesis
Abstract: У дисертації розробляється цілісна концепція теорії адаптації в перекладі та її понятійного апарата; визначаються лінгвокультурологічні і методологічні засад застосування перекладацької адаптації до прагматичних текстів. Окреслено класифікацію видів адаптації, умов і границь вживання адаптивних стратегій, а також запропоновано класифікацію адаптивних перекладацьких засобів. Системний підхід до вивчення поняття “адаптації” надав можливість встановити ієрархію структурно-типологічних, функціональних, когнітивних і компаративних методів аналізу дискурсу / тексту. Адаптивний потенціал дискурсу / тексту визначається в межах інтралінгвістичного й перекладознавчого зіставлення прагматичних типів текстів політичного й релігійного дискурсів, що дозволяє запропонувати адаптивні перекладацькі моделі аналізованих типів текстів.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/336
Appears in Collections:Demecka Vladislava

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-demecka.pdfДемецька Владислава Валентинівна – Теорія Адаптації в Перекладі - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, Київ, 2008. 27 ст.485.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.