Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/585
Title: A kinetikus iskolarajz mint közösségek feltáró módszere
Other Titles: Doktori értekezés tézise
Authors: Berghauer-Olasz, Emőke
Keywords: képi kifejezéspszichológia;projektív rajzteszt;kinetikus iskolarajz (KSD);társas kapcsolatok;többszempontú szociometria;hálózati szociogram
Issue Date: 2016
Type: Thesis
Citation: Berghauer-Olasz Emőke: A kinetikus iskolarajz mint közösségek feltáró módszere. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2016. 44. p.
Abstract: Az ember életében kiemelten fontos szerepet játszik a másik, a társak jelenléte. A társas kapcsolat, a közösség nem „csupán” szükséglete és feltétele, hanem egyfajta esszenciája is az emberi létnek (Bagdy – Telkes, 2002). Az alapgondolatot, mely szerint az ember társas lény, Kr.e. 328 környékén már Nagy Sándor nevelője, Arisztotelész is megfogalmazta: „Az ember természeténél fogva társas élőlény, s… a társadalmon kívül élő ember is természet szerint, nem pedig véletlen folytán vagy satnyább, vagy erősebb, mint más ember… A társadalom természet szerint előbbre való, mint az egyes ember. Aki nem képes a társas együttélésre, vagy akinek autarkiája folytán semmire sincs szüksége, az nem része a társadalomnak…” (Arisztotelész: Politika). Az évszázadokat átívelő elgondolás máig vitathatatlan. Az iskolások életében különösen meghatározó szerepet tölt be a társak jelenléte, így többek között a csoportokba szerveződés körülményei, a társas alakzatokban betöltött szerepek, valamint a baráti kapcsolatok nyomán átélt élmények, emlékek is kardinális töltéssel bírnak. A hagyományos szociometriai vizsgálat és kapcsolati háló feltérképezése lehetőséget kínál arra, hogy betekintést nyerjünk ezekbe a rezdülésekbe, egyértelműen rávilágítanak arra, milyen viszonyban állnak egymással, miként tekintenek egymásra a gyerekek. A kinetikus iskolarajz amellett, hogy bepillantást enged abba, hogyan érzi a gyermek magát az iskolai környezetben, olyan értékes, kiegészítő információkat is nyújt a vizsgálatvezető számára, mint a pedagógus és az iskola percepciója, valamint a tekintélyhez és az elvárásokhoz való viszonyulás (Vass – Perger, 2011).
Description: https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/15604/berghauer-olasz-emoke-tezis-hun-2016.pdf
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/585
Appears in Collections:Berghauer-Olasz Emőke

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
berghauer-olasz-emoke-tezis-hun-2016.pdfBerghauer-Olasz Emőke: A kinetikus iskolarajz mint közösségek feltáró módszere. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2016. 44. p.1.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.