Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/773
Title: Проблеми розподілу учнів на медичні групи для здійснення диференційного навчання на уроці фізичної культури у початкових класах
Authors: Greba Ildikó
Keresztény István
Keywords: фізичне виховання;здоров’я;медичні групи
Issue Date: 2017
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Type: Article
Citation: In: Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» Випуск 2. Одеса, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017. с. 61-65.
Series/Report no.: Випуск 2.
Abstract: Резюме. У статті йдеться про сучасні проблеми фізичної культури пов’язані зі здоров’ям дітей молодшого шкільного віку, розподіл навчального процесу на групи та їх недосконалість з наведенням конкретного прикладу на основі власних спостережень. А також йде мова про найчастіші захворювання дітей підготовчої та спеціальної груп та здійснення диференційного підходу під час проведення уроку фізичного виховання.
Abstract. The article deals with current problems of physical training which are related to the health of younger school age children, the distribution of the learning process groups and their imperfections with a case study based on a teaching observation. In addition, the article deals with the most frequent disease of children of special and preparatory groups and with the implementation of a differential approach during special and preparatory groups.
Description: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2017/2/16.pdf
URI: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/773
ISSN: ISSN 2311-5491
Appears in Collections:Greba Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Greba_Ildikó Rozpodil.pdfIn: Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» Випуск 2. Одеса, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017. с. 61-65.394.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.