Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/815
Title: Egy nagymúltú közösség töredékes emlékei.
Other Titles: A Nagyberegi Református Egyházközség vázlatos története (1913-ig)
Authors: Szamborovszkyné Nagy Ibolya
Самборовскі-Нодь Ібоя
Ibolya Szamborovszky-Nagy
Keywords: Nagybereg;református;kálvinisták;felekezeti iskola
Issue Date: 2019
Publisher: Narancsik Imre Kutatói MŰhely
Type: dc.type.study
Citation: In Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.): Magyar öntudat és a krisztusi, keresztény elvek. A Narancsik Imre Kutatói Műhely tanulmánykötete. NIKM Református hitünk kezesség sorozat III. kötet. Beregszász–Ungvár, NIKM – Rik-U Kft, 2019. pp. 111–135.
Series/Report no.: NIKM Református hitünk kezesség;III. kötet
Abstract: Az egyháztörténet-írás ambivalens diszciplína, ám ha azt a helytörténet felől közelítjük meg, akkor sokkal hozzáférhetőbbé és érthetőbbé válik a széles közönség számára is. Ez a szemlélet fölerősödik abban az esetben, ha egy bizonyos településről van szó és nem egyházi szervezetben vagy rendszerben gondolkodunk. Alábbi tanulmány az egykori mezőváros, Nagybereg helvét hitvallású református közösségének történetét vezeti végig lineáris módon, nem felejtkezve meg arról sem, hogy a reformáció előtt a településen nem pogányok, hanem római katolikusok éltek, hisz a közösség jelenlegi templomát is a római katolikusok építették anno. Szomorúan kell azonban tudomásul vennünk, hogy a XX. században hánytatott sorsú vidéken a felekezetek írásos forrásai még inkább megszenvedték az államhatalmi váltásokat, mint a világiak. Ennek következtében csak töredékesen vagyunk képesek megrajzolni a nagy múltú mezőváros református közösségének immár majd fél ezredévnyi történetét.
URI: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/815
ISBN: 978-617-7692-52-1
Appears in Collections:Szamborovszkyné Nagy Ibolya

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SZNI_Egy_nagymultu_kozosseg_toredekes.pdfIn Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.): Magyar öntudat és a krisztusi, keresztény elvek. A Narancsik Imre Kutatói Műhely tanulmánykötete. NIKM Református hitünk kezesség sorozat III. kötet. Beregszász–Ungvár, NIKM – Rik-U Kft, 2019. pp. 111–135.156.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.