Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/93
Title: Második és idegen nyelv oktatása a beregszászi magyar iskolák 5. osztályában: a motiváció és nyelvi készség összefüggése az oktatáspolitikai tényezőkkel
Other Titles: Second and foreign language teaching in Form 5 of the Beregszasz Hungarian schools: relations between educational policy and the learners’ motivation and language skills
Authors: Bárány Erzsébet
Huszti Ilona
Fábián Márta
Барань Єлизавета
Густі Ілона
Фабіян Марта
Baran Ielyzaveta
Keywords: Beregszász;nyelvoktatás;magyarok;motiváció;nyelvi készség;oktatáspolitika
Issue Date: 2011
Publisher: Tinta Könyvkiadó-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete
Type: dc.type.researchStudy
Citation: In Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita (szerk.): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 130. Budapest-Beregszász, Tinta Könyvkiadó-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, 2011. pp. 145-154.
Series/Report no.: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához;130
Abstract: Abstract. The present paper describes the findings of the second phase of a longitudinal investigation the aim of which was to examine how educational policy impacted fifth-formers’ motivation to learn a second language (Ukrainian) and a foreign language (English). The influence of educational policy was another focus of our research. The findings revealed that learners performed poorly on some parts of the achievement tests in both languages. The main differences between the two languages were found in grammar knowledge (in favour of Ukrainian – we explain this with the prevailing grammar-translation method in teaching Ukrainian), and in vocabulary (again in favour of Ukrainian), though the learners achieved better results in English writing. An evident impact of educational policy emerged in learners’ motivation towards learning Ukrainian in that they themselves admitted they should study the language as they want to take an advanced level school-leaving exam in this discipline.
Absztrakt. Egy 2006 őszén elkezdett nagyszabású kutatássorozat második fázisának eredményeiről számolunk most be. Célunk az volt, hogy felmérjük a beregszászi magyar iskolákban tanuló harmadik osztályos gyerekek tudását számukra két idegen nyelvből, angolból és ukránból. Az angolt a gyerekek valóban idegen nyelvként tanulják az iskolában, míg az ukránt második és egyben államnyelvként. Olyan kérdésekre kerestünk választ, mint például, miben különbözik leginkább az angol- és ukránoktatás a kisebbségi magyar iskolákban, és mik okozhatják ezeket a különbségeket. Akkori hipotézisünk szerint a magyar iskolák tanulói jobb eredményeket érnek el idegen nyelvből (így angolból is), mint ukránból. Ezt a feltételezést nyelvtanári tapasztalatainkra építettük, és szerettük volna, ha a kutatás során empirikusan is bebizonyosodik vagy megcáfolódik. Az utóbbi történt, hiszen a felmérés első szakaszában a 76 harmadik osztályos tanuló jobb eredményt ért el ukránból, mint angolból a készségszinteket mérő teszten. (A kutatás és az eredmények részletes bemutatását lásd Huszti–Fábián–Bárányné 2009: 166–180.)
Description: https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/139434
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/93
ISBN: 978-963-9902-94-7
ISSN: 1419-6603
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Bárány Erzsébet
Fábián Márta
Huszti Ilona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barany_E_Huszti_I_Fabian_M_Masodik_es_idegen_nyelv_oktatasa_2011.pdfIn Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita (szerk.): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 130. Budapest-Beregszász, Tinta Könyvkiadó-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, 2011. pp. 145-154.375.35 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons