Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/96
Title: How can a language learner be successful in second or third language acquisition?
Authors: Huszti, Ilona
Keywords: language learning;success;second language;third language
Issue Date: 2009
Publisher: PoliPrint Kft.
Type: Article
Series/Report no.: Acta Beregsasiensis;VIII/2
Abstract: У статті розлядається питання, чи допоможе студентові знання іноземної мови при вивченні другої або третьої іно-земної мови. Дослідження було проведено з молодим викладачем-лінгвістом, який володів трьома (іноземними) мовами. Ре-зультати доказали, що попередні успіхи з вивчення іноземної мови позитивно впли-вають на вивчення та засвоєння другої або третьої іноземної мови, упростовуючи навчальний процес. A jelen tanulmányban vázolt kutatás arra kereste a választ, segít-e valakinek a második vagy harmadik nyelv tanulásában az, ha már sikeresen elsajátított egy idegen nyelvet. Esetként egy olyan fiatal tanárt választottam, aki az anyanyelvén kívül három másik nyelvet is tanult. A kapott kutatási eredmények teljes mértékben alátámasztják a téma szakirodalmából ismert bizonyított tényeket, miszerint ha valaki ért már el sikereket egy idegen nyelvnek a tanulásában, annak a második vagy harmadik nyelv elsajátítása már nem okozhat különösebb gondot.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/96
ISBN: 978-966-7966-78-2
Appears in Collections:Huszti Ilona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
acta2009_2.pdfIn. Acta Beregsasiensis, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. VIII. évfolyam, 2. kötet, 2009. p. 177-185.3.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.