Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/558
Title: A kárpátaljai magyar felnőttképzés rendszere
Authors: Orosz Ildikó
Орос Ільдіко
Oros Ildiko
Keywords: kárpátaljai oktatás;felnőttképzés
Issue Date: 2009
Publisher: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
Type: dc.type.chapter
Citation: In Molnár Eleonóra, Orosz Ildikó: Oktatásügy határon. Ungvár, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 2009. pp. 23-39.
Abstract: A kárpátaljai magyar közösség munkaerő-piaci esélyei jelentősen javíthatók az anyanyelvi felnőttképzési rendszer minél szélesebb körű kiterjesztésével. A globalizálódó, a szak­ tudást, nyelvtudást és számítógépes ismereteket ma már szinte alapkövetelménynek tekintő modern munkaerő-piaci kihívásokkal ugyanis csak az a potenciális munkavállaló képes sikeresen megbirkózni, aki szakképzett; anyanyelve mellett beszéli az államnyelvet és még legalább egy világnyelv alapjait; rendelkezik legalább alapfokú számítástechnikai ismeretekkel; felismeri a munkaerő-piaci trendeket, a felvevőpiac kínálkozó lehetőségeit. Ahhoz azonban, hogy az átlagos kárpátaljai magyar munkavállaló a jelenleg átstrukturálódó, egyre inkább kapitalizálódó ukrajnai és ezen belül kárpátaljai munkaerőpiacon rendelkezzék ezekkel a készségekkel, olyan képzési struktúrát kell létrehozni, amely képes felkészíteni az embereket ezekre a követelményekre. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola eddigi felnőttképzési tapasztalatai (azok a tanfolyamok és képzési programok, amelyeket az elmúlt években indítottunk) azt igazolják, hogy jelentős igény mutatkozik az ilyen jellegű képzésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy a munkavállalók már hallják az új idők új dalait, és szeretnének minél kedvezőbb helyzetbe kerülni, ezért pedig hajlandók akár az iskolapadba is beülni. Ám azt is látnunk kell, hogy a lakosság legnagyobb és legkiszolgáltatottabb része képtelen önköltséges, fizetett alapon működő felnőttképzési rendszerben elsajátítani a szükséges ismereteket. Ezt figyelembe véve olyan felnőttképzési struktúra kialakítására van szükség, amely (legalább részben) állami támogatással működik. Mivel azonban jelenleg Ukrajnában nem nagyon látjuk az állami tőke bevonásának lehetőségét, illetve a munkaerőhiánnyal rendelkező munkáltatók sem érdekeltek abban, hogy a képzési szektorba invesztáljanak, célszerű a magyarországi kormánytámogatások, pályázati források ilyen célokra való bevonása. Ha elfogadjuk, hogy a rendszerváltást követően mindegyik magyar kormány kinyilvánította, hogy a határon túli magyarok szülőföldjén maradá­ sában érdekelt, akkor az ilyen jellegű támogatás sokkal inkább befektetésnek, mintsem alamizsnának definiálható.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/558
ISBN: 978-966-7670-40-5
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40A-kárpátaljai-magyar-felnőttképzés-rendszere (1).pdfIn Molnár Eleonóra, Orosz Ildikó: Oktatásügy határon. Ungvár, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 2009. pp. 23-39.1.02 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons