Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/772
Title: Az inkluzív oktatás fejlődése Ukrajnában
Authors: Greba Ildikó
Knobloch Beáta
Греба Ілдіко
Keywords: inkluzív oktatás;SNI;tanárasszisztens;különleges bánásmód;fogyatékosság
Issue Date: 2019
Publisher: Rik-U" Kft.
Type: dc.type.conferenceAnnouncement
Citation: In Berghauer-Olasz Emőke – Gávriljuk Ilona – Hutterer Éva – Pallay Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2019. március 28–29. Tanulmánykötet. Ungvár, "Rik-U" Kft, 2019. pp. 103–110.
Abstract: Sajátos nevelési igény, különleges bánásmód, fogyatékkal élő, hátrányos helyzet, testi, érzékszervi, beszédfogyatékosság, inklúzió, integráció, megannyi hasonló kifejezéssel találkozhatunk mindennapi életünk során. Ezek a kifejezések jelen vannak a köztudatban, az oktatásban is egyre nagyobb teret nyernek. Az inkluzív oktatás koncepciója a demokratikus alapokon szerveződő országok állampolitikájának prioritással rendelkező területe, mivel célja, hogy minden gyermek részére biztosítsa az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés jogát, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra. A tanulmányban az inklúzív társadalom kialakítására irányuló ukrajnai törekvéseket mutatjuk be nemzetközi dokumentumokat, ukrajnai törvényeket, jogszabályokat és az átalakuló pedagóguskompetenciákat elemezve.
Abstract. Special needs education (SNE), special treat-ment, disabled, handicapped, mental and physical disability, speech disability, inclu-sion, educational integration are all among those terms we can come across in our daily lives; moreover, these terms are already pre-sent in education among teachers, students and parents. Currently, the concept of in-clusive education belongs to priority areas of government policy in many countries as it aims to ensure the right to education for all children, especially for those children who belong to disadvantaged groups. The study presents the state of affairs of inclu-sive society in Ukraine through international documents, juridical rules and teacher com-petence.
Description: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2019/04/Final-Pedagogical_conf_2019_03_28-29.pdf
URI: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/772
ISBN: 978-617-7692-33-0
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Greba Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Greba_Ildiko Inkluzív (1).pdfIn Berghauer-Olasz Emőke – Gávriljuk Ilona – Hutterer Éva – Pallay Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2019. március 28–29. Tanulmánykötet. Ungvár, "Rik-U" Kft, 2019. pp. 103–110.618.23 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons