Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/814
Title: „Amiről sokáig beszélni sem volt szabad”
Other Titles: Lapok Nagybereg meg nem írt történetéből
Authors: Szamborovszkyné Nagy Ibolya
Самборовскі-Нодь Ібоя
Ibolya Szamborovszky-Nagy
Keywords: Nagybereg;szovjetesítés;elhurcolások;deportálások
Issue Date: 2015
Publisher: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Type: dc.type.study
Citation: In: Molnár, D. Erzsébet; Molnár, D. István (szerk.) A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Kelet-Közép-Európában. Beregszász, II. RFKMF- 2016. pp- 130-153.
Abstract: Az 1944-ben vidékünkön elindult hatalomváltás valós eseményeiről, azok lezajlásáról a mi generációnk vajmi keveset tudott, tudhatott meg 1991 előtt, főleg a nyomdatermékekből nem. A szovjet rendszer egyik hatalmi sarokköve volt az emberek megfélemlítése, amely aztán beivódott az utódokba is, mert szüleink ugyan nem beszéltek róla, mi is történt velük, a környezetükben, de a gyermekek zsigeri szinten érzékelték szüleik félelmét, iszonyodását. Az átélt személyes és közösségi trauma azonban kisugárzott a leszármazottakra is. Így olyan generációs/nemzedéki emlékezet alakult ki, amelynek alapját a félelem adta, s amely másokat is arra késztetett, hogy a titkot, amelyről gyakran csak sejtéseik voltak, ne bolygassák. A kommunizmus valós áldozatait (és kollaborálókat is) csak jóval azok halála után ismerhettük meg. Ám a kollektív kulturális emlékezetet meg kell tisztítanunk a rárakódott hazugságoktól, hogy az utánunk következő generáció e fölös terhek nélkül tudjon továbblépni a mindig változó világba. Halmozottan igaz ez vidékünk magyar nemzetrészére. Az alábbi munkát – címe vagy tartalma szerint – akár esettanulmányi kategóriába is lehet sorolni, ám a besorolástól függetlenül az volt a célom, hogy a makrotörténeti szinten többé-kevésbé jól feltárt időszak eseményeit egy kisebb közegben láttassam. Kifejezett szándékom volt, hogy a falu mint közösség életében 1944-el kezdődően végbement gyökeres változások lezajlását úgy tárjam fel, ahogyan az lezajlott, és ahogyan azt a mindennapok szintjén megélhették az emberek, mert a nagypolitikából már ismert események mögött emberi sorsok formálódtak, törtek meg, értek véget vagy korcsosodtak el.
Description: In Molnár D. Erzsébet; Molnár D. István (szerk.) A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Kelet-Közép-Európában. Beregszász, II. RFKMF- 2016. pp- 130-153.
URI: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/814
ISBN: 978-617-7404-04-9
Appears in Collections:Szamborovszkyné Nagy Ibolya

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SZNI_Amirol_sokaig.pdfIn Molnár D. Erzsébet; Molnár D. István (szerk.) A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Kelet-Közép-Európában. Beregszász, II. RFKMF- 2016. pp- 130-153.457.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.