Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/754
Title: Підготовка майбутніх фахівців закладів професійно-технічної освіти до здоров’язбережувальної діяльності
Other Titles: Future professionals training of vocational and technical education institutions for health-improving activities
Authors: Орос Ільдіко
Біда Олена
Чичук Антоніна
Кучай Олександр
Рокосовик Наталія
Oros Ildiko
Chychuk Antonina
Kuchai Oleksandr
Rokosoviyk Natalia
Bida Olena
Orosz Ildikó
Kucsáj Olekszandr
Keywords: молодь;здоров’язбережувальна діяльність;молоде покоління;освіта;студент;педагогічні умови;освітній процес
Issue Date: 2020
Publisher: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Type: dc.type.collaborative
Citation: In Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 2020. Випуск 2 (43). с. 126-131.
Series/Report no.: Педагогічні науки;Випуск 2 (43)
Abstract: Резюме. Забезпечити майбутнє фахівця, у тому числі й за рахунок ціннісного ставлення до природи і оволодіння ним основами здорового способу життя стосовно вимог до професійної діяльності – одне з найважливіших завдань педагогічної науки. Означена проблема набуває більшої актуальності у зв’язку з COVID-19. У статті висвітлено педагогічні умови, що забезпечують в освітньому процесі збереження і зміцнення здоров’я молоді. Розкриваються головні завдання організації освітнього процесу. Визначено педагогічні основи здоров’язбережувальної діяльності в освітньому процесі. Розглядаються основні цільові установки та чинники програмно-методичного забезпечення здоров’язбережувальної діяльності молоді.
Abstract. The article describes the pedagogical conditions that ensure the preservation and strengthening of youth health-improving activities in the educational process. The article reveals the main tasks of organizing the educational process. This problem becomes more relevant in connection with COVID-19 and requires from professionals of vocational education institutions of high professional culture, formed worldviews and readiness to master new technologies in the professional field. Health-improving activity is the defining basis of comprehensive and harmonious development of the personality of a specialist of a vocational education institution, his lifestyle and life position.
URI: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/754
ISSN: 2410-0897
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Visnik 43 2020 (2).pdfIn Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 2020. Випуск 2 (43). с. 126-131.692.13 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons